In dit artikel...

  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Stress en Graves

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7758236/

  Levensgebeurtenissen, dagelijkse stress en coping bij patiënten met de ziekte van Graves

  Abstract

  Doelstelling: De bijdrage van stress aan de etiologie van de ziekte van Graves blijft controversieel. Daarom hebben we levensgebeurtenissen, dagelijkse stress en coping onderzocht bij patiënten met deze ziekte. Wij wilden nagaan of de klinische presentatie van Graves’ hyperthyreoïdie geassocieerd is met voorafgaande stressvolle gebeurtenissen.

  Opzet: Een prospectieve gecontroleerde studie. Vijfennegentig patiënten met nieuw gediagnosticeerde ziekte van Graves werden vergeleken met gematchte controles.

  Methode: Een zelfrapportage vragenlijst met herinneringen aan levensgebeurtenissen, dagelijkse stress en coping in de twaalf maanden voorafgaand aan de diagnose.

  Resultaat: Meer patiënten met de ziekte van Graves dan controle groep rapporteerden negatieve gebeurtenissen (P < 0.0005), terwijl het aantal rapporteerden positieve gebeurtenissen en neutrale gebeurtenissen vergelijkbaar waren in beide groepen. Patiënten met de ziekte van Graves ervoeren ook meer negatieve gebeurtenissen (P < 0.0001) en ervoeren ze met hogere waarderingen (P < 0.0001). Elke groep had vergelijkbare coping-vaardigheden in termen van het aantal coping-methoden en de mate waarin deze methoden werden gebruikt. Op dezelfde manier rapporteerden de patiënten met de ziekte van Graves meer dagelijks gedoe (P < 0,001) en hadden ze hogere gedoe-scores (P < 0,001).

  Conclusie: Patiënten met de ziekte van Graves ervoeren meer psychologische stress en negatieve gebeurtenissen voorafgaand aan het begin van de ziekte. Aangezien stress het immuunsysteem kan veranderen, zou het een belangrijke rol kunnen spelen bij het uitbreken van de ziekte bij personen die aanleg hebben voor auto-immuun schildklieraandoeningen.