In dit artikel...

  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Vitamine D: broodnodig!!

  Lage Vitamine D-niveaus geassocieerd met recidive van Graves 
  Door Elaine Moore op 2/1/2018

  Een studie uitgevoerd door onderzoekers aan de Chung-Ang University College of Medicine in Seoul, Korea, heeft de correlatie onderzocht tussen TSI-antilichamen, 25 OH-vitamine D-niveaus en remissie/rrecidive bij 143 patiënten met de ziekte van Graves die behandeld zijn met anti-thyroïde medicijnen (ATD’s).

  In deze studie hebben 95 patiënten (66,4 procent) een herhaling van de ziekte van Graves ervaren met een gemiddelde tussen periode van 182 dagen (variërend van 28-1219) dagen. Het 25 OH niveau van deze patiënten viel niet samen met schildklierstimulerende immunoglobulinen (TSI) of totale TSH receptorantilichamen. In de analyse werden hogere FT4 niveaus en lage 25 OH vitamine D niveaus geassocieerd met een hogere kans op herhaling van de ziekte van Graves.

  Niveaus van 25 OH vitamine D werden bestudeerd vanwege de hoge incidentie van vitamine D-tekort bij personen met auto-immuunziekten, in het bijzonder auto-immuunziekten van de schildklier. Het lage vitamine D-gehalte bij schildklierpatiënten had een negatieve samenhang met het schildkliervolume. De niveaus van de vitamine D correleerden niet met niveaus van TSI of totale TSH receptorantilichamen.

  Eerdere studies hebben aangetoond dat de patiënten met de ziekte van Graves die antithyroïde geneesmiddelen gebruikten en die ook vitamine D3-supplementen gebruikten, een terugkeer naar normale FT4- en FT3-niveaus bereikten dan patiënten die alleen ATD’s (anti-schildklier medicijnen) gebruikten. Bijkomende studies hebben ook aangetoond dat een terugval waarschijnlijker is bij patiënten die rookten, een hoger gehalte aan TSH-receptorantilichamen of een struma hadden.

  Bron:

  Ahn H, Chung YJ, and BY Cho. 2017. “Serum 25-hydroxyvitamin D might be an independent prognostic factor for Graves disease recurrence.” Medicine Aug; 96(31).