In dit artikel...

  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  De werking van de schidklier

  Hypofyse

  De hypofyse, een klier in de hersenen, stuurt de schildklier aan en zorgt er zo voor dat de hormonen terechtkomen in het bloed. Via het bloed bereikt het schildklierhormoon alle lichaamsdelen en -cellen. Deze afgifte van schildklierhormoon in je bloed wordt heel precies geregeld, zodat je steeds de perfecte hoeveelheid hormoon in je lichaam hebt. Niet te veel en niet te weinig. De afgifte wordt geregeld door de hypofyse en de hypothalamus, twee kleine klieren in je hersenen die hormonen aanmaken. De hypothalamus maakt TRH aan (thyreotropine releasing hormone). TRH zorgt ervoor dat de hypofyse TSH aanmaakt (thyroid stimulating hormone). TSH zorgt er op zijn beurt voor dat de schildklier schildklierhormoon afgeeft aan het bloed, en dat er meer wordt aangemaakt. De hoeveelheid schildklierhormoon in je bloed en weefsels wordt steeds ‘gemeten’ door de hypothalamus, als er voldoende is neemt de aanmaak van TRH af. Hierdoor maakt de hypofyse minder TSH aan waardoor de schildklier uiteindelijk minder schildklierhormoon aanmaakt en afgeeft, er is immers voldoende. De aansturing van de schildklier, mét feedback, wordt de hypothalamus-hypofyse-schildklieras genoemd. TSH

  TSH is thyroïd stimulerend hormoon, thyreotropine. TSH is een hormoon dat wordt aangemaakt door de hypofyse (een klier in de hersenen). TSH zorgt ervoor dat de schildklier voldoende schildklierhormoon (T4 en T3) aanmaakt. Als je te weinig schildklierhormoon in je lichaam hebt, maakt de hypofyse meer TSH aan zodat de schildklier harder gaat werken en meer schildklierhormoon aanmaakt. Als je te veel schildklierhormoon in je lichaam hebt, maakt de hypofyse minder TSH aan zodat de schildklier langzamer gaat werken en minder schildklierhormoon aanmaakt.Doel: het testen van de werking van de schildklier.

  TSI

  TSI zijn thyreoïd stimulerende immunoglobulines. TSI zijn antistoffen die door je eigen afweersysteem worden gemaakt. Ze laten de schildklier sneller werken. De antistoffen zijn gericht tegen de TSH-receptor. Ze zorgen ervoor dat de schildklier meer schildklierhormoon aanmaakt en sneller gaat werken. Doel: het opsporen van een auto-immuun hyperthyreoïdie.