Het verband tussen galblaas en schildklier

Deze inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is geen vervanging voor een formele en geïndividualiseerde diagnose, prognose, behandeling, voorschrift en/of dieetadvies van een bevoegde medische professional. Stop of wijzig uw huidige behandeling niet. Als je zwanger bent of …

Stress managen voor een gezondere schildklier

https://www.medscape.com/viewarticle/1000132?form=fpf#vp_1 In 1825 tuimelde een 21-jarige vrouw uit een rolstoel terwijl ze met hoge snelheid een heuvel afdaalde. Ondanks minimale lichamelijke verwondingen ervoer ze intense …

De TSH-test  

Door Elaine Moore (RS: omdat in sommige ziekenhuizen alleen de TSH wordt getest en niet FT4 én TSH, een uitleg wat de TSH test. De …

Lekkende darmen (leaky gut) en de relatie met auto-immune schildklierziekten

https://www.naturalendocrinesolutions.com/articles/leaky-gut-and-the-autoimmune-thyroid-connection/ Het lekkende darmsyndroom is een aandoening waarbij het slijmvlies van de darmen aangetast is. Normaal gesproken worden de cellen van de darm bijeengehouden door …

Chronische stress en auto-immuneschildklierziekten

Er zijn tal van factoren die een auto-immuun schildklieraandoening zoals de ziekte van Graves en de ziekte van Hashimoto kunnen uitlokken.  Chronische stress kan een …

Antilichamen hebben voor zowel de ziekte van Graves als de ziekte van Hashimoto

Wat is de betekenis van het hebben van beide soorten schildklierantilichamen? Als je toevallig positief test op zowel de auto-antilichamen voor de ziekte van Graves …

De 6 stappen van het schildklierhormoon

Overzicht van het belang, functie en aandoeningen van de schildklier https://www.restartmed.com/thyroid-gland/ (vrij vertaald van dr. Westin Childs) Schildklierbeginselen en schildklierfysiologie Je schildklier is een endocriene …

De darm-schildklier connectie

dr. Westin Childs, 7 december 2022 https://www.restartmed.com/gut-problems-thyroid/?goal=0_5171b97996-a95672db44-329084383&mc_cid=a95672db44&mc_eid=9d17fc0bab Het verbeteren van je darmen is een van de beste manieren om je schildklier op natuurlijke wijze te …

Effect van raj op de antistoffen van Graves

https://bmcendocrdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12902-021-00905-4#Sec12 November 2021 Dit is een vertaling van de samenvatting van het onderzoek, waarbij meer aandacht is geschonken aan de resultaten van het onderzoek. Achtergrond …

Dosis strumazol en kans op agranulocytose

Methimazol-geïnduceerde Agranulocytose bij patiënten met de ziekte van Graves komt vaker voor bij een initiële dosis van 30 mg per dag dan bij 15 mg …

Hoge dosis strumazol of lage dosis?

Hoge dosis strumazol/thiamazol of lager? De meeste mensen doen het beter op lagere dosis met hetzelfde resultaat. https://europepmc.org/article/MED/3303792 NB: strumazol is de merknaam, thiamazol is …

Switchen van hyper naar hypo, en omgekeerd

Schildklier stimulerende antistoffen en blokkerende schildklierantistoffen – zwenkend van hyper naar hypo en omgekeerd https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/thy.2012.0374 Thyrotropine-blokkerende autoantilichamen en schildklier-stimulerende antistoffen: Mogelijke mechanismen die betrokken zijn …

Frozen shoulder en Graves

Hyperthyreoïdie is een risicofactor voor het ontwikkelen van adhesieve kapselontsteking van de schouder: Een nationaal longitudinaal bevolkingsonderzoek  (Adhesieve kapselontsteking=frozen shoulder) Samenvatting: Het doel van deze …