In dit artikel...

  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Brain fog : één van de symptomen van Graves

  Hersenmist, mistig hoofd wat wordt vaak omschreven als:

  – Je hoofd, geest en hersenen voelen mistig aan of als in een mist.

  – Het voelt alsof je hersenen in watten gewikkeld zijn.

  – U heeft moeite met denken, concentreren en/of het vormen van gedachten.

  – Uw denken voelt verward en verstoord aan.

  – Sommige mensen omschrijven dit symptoom als “mistig-hoofd” of een “mistig hoofd” hebben.

  – Het lijkt alsof uw gedachten illusoir zijn, en dingen die u ooit wist lijken moeilijk te begrijpen of te herinneren.

  – Het lijkt alsof uw kortetermijngeheugen niet meer zo goed is als vroeger.

  – Het lijkt alsof normale intellectuele taken veel moeilijker lijken.

  – U vindt het moeilijk om u te concentreren en te focussen.

  – U bent vergeetachtiger (vergeet dingen die u normaal niet zou vergeten).

  – U hebt moeite om u te concentreren en gesprekken te voeren.

  – Je gedachten lijken wel in een wolk te zitten.

  – Uw denken is niet zo helder als het normaal is.

  – Uw hoofd voelt mistig, vertroebeld, verward, en ‘off’.

  Hersenmist, mistig hoofd kan vaak voorkomen, of voor onbepaalde tijd aanhouden. Bijvoorbeeld, u kunt zich af en toe mistig voelen en niet zo vaak, het kan af en toe voorkomen, of het kan de hele tijd voorkomen.

  Het wattige hoofd kan voorafgaan aan, samengaan met, of volgen op een escalatie van andere angstgevoelens en symptomen, of op zichzelf voorkomen.

  Hersenmist kan voorafgaan aan, gepaard gaan met, of volgen op een episode van nervositeit, angst, en verhoogde stress, of kan ‘out of the blue’ en zonder duidelijke reden optreden.

  Hersenmist, mistig hoofd kan in intensiteit variëren van licht, tot matig, tot ernstig. Het kan ook in golven komen, waarbij het het ene moment sterk is en het andere moment afneemt.

  Hersenmist, mistig hoofd kan veranderen van dag tot dag, en/of van moment tot moment.

  Alle bovenstaande combinaties en variaties komen voor.

  Wat veroorzaakt hersenmist, mistig hoofd?

  Omdat er veel medische condities zijn die hersenmist kunnen veroorzaken, is het het beste om dit symptoom met uw dokter te bespreken. Als uw dokter uw mistige hoofd toeschrijft aan angst, dan kunt u er zeker van zijn dat er geen medische oorzaak is.

  Er zijn een aantal redenen waarom hersenmist en mistig hoofd symptomen optreden. Onthoud dat de ziekte van Graves vaak ontstaat door stress en het veroorzaakt stress voor je lichaam.

  Hier zijn er vijf:

  1. Een actieve stressrespons onderdrukt de rationalisatiegebieden van de hersenen (de cortex) en verhoogt de gebieden van de hersenen die reageren op gevaar (de amygdala en andere). Deze verandering in het functioneren van de hersenen maakt ons meer bewust van gevaar en verhoogt onze reactie daarop. Hoewel deze verandering gunstig is wanneer er echt gevaar dreigt, kan het een probleem worden wanneer de stressrespons te vaak en/of te dramatisch wordt geactiveerd, zoals bij overmatige bezorgdheid. Deze verandering in het functioneren van de hersenen kan overkomen als ‘hersenmist of mistig hoofd’.

  2. Hoge niveaus van stresshormonen (veroorzaakt door zorgen, stress, angst, woede, frustratie en bezorgdheid) veroorzaken, omdat het stimulerende stoffen zijn, een toename van de elektrische activiteit in de hersenen. Verhoogde elektrische activiteit in de hersenen veroorzaakt een toename in het genereren van gedachten en in een sneller tempo. Deze verandering kan ertoe leiden dat onze aandacht gemakkelijker op een zijspoor wordt gezet, wat gesplitste aandacht en focus kan veroorzaken, waardoor het lijkt alsof onze gedachten mistig zijn.

  3. Aanhoudende angst en de gevolgen van de stressrespons kunnen aanhoudende veranderingen in de hersenfunctie veroorzaken. Zoals we in punt één vermeldden, onderdrukken stresshormonen de rationaliseringsgebieden van de hersenen (de cortex) en verhogen ze de activiteit in het angstcentrum van de hersenen (de amygdala). Deze combinatie vermindert het vermogen om informatie logisch te rationaliseren en te verwerken, terwijl tegelijkertijd het besef van gevaar, angst, ongerustheid, somberheid en onheil toeneemt – velen omschrijven angst als een gevoel van plotseling of voortdurend voorgevoel en onheil. Hoe angstiger we zijn, hoe hardnekkiger deze veranderingen worden. Aanhoudende angst kan leiden tot aanhoudende hersenmist en mistig hoofd.

  4. Stressreacties onderdrukken ook de hippocampus – het leer- en geheugengebied van de hersenen. Als de stress in het lichaam toeneemt, kan de onderdrukking die dit veroorzaakt het moeilijker maken voor de hersenen om informatie op te slaan en terug te halen.

  5. Verhoogde stress belast de hulpbronnen van het lichaam harder en sneller dan normaal, waardoor het sneller moe wordt. Als het lichaam moe wordt, heeft het meer moeite om normaal te functioneren, ook wat betreft het verwerken, opslaan en ophalen van informatie.

  Studies hebben ook aangetoond dat de hersenen sneller vermoeid raken dan de rest van het lichaam. Een uitgeput brein verliest sneller zijn vermogen om te denken, te onthouden en te redeneren dan het lichaam vermoeid raakt. Daarom denken we, als we moe zijn, niet zo goed als wanneer we niet moe zijn.

  Dit zijn slechts vijf van de vele factoren die verband houden met stress (met inbegrip van de stress die wordt veroorzaakt door angstig te zijn) en hoe het onze concentratie en ons kortetermijngeheugen negatief kan beïnvloeden.

  Een andere overweging is dat mensen die diepgewortelde angst ervaren vaak een gewoonte ontwikkelen om intern gericht te zijn (herkauwen over hun gezondheid, hoe ze zich voelen, de implicaties van de angststoornis en hoe dat hun toekomst zou kunnen beïnvloeden, zorgen over hun herstel, vragen over herstel, wat anderen zullen denken, hoe hun strijd hun dierbaren zou kunnen beïnvloeden, enzovoort).

  Wanneer ze intern gefocust raken, worden ze gemakkelijk afgeleid door al hun “wat als” gedachten. Het komt ook vaak voor dat ze zo geobsedeerd raken door het proberen te achterhalen van hun aandoening dat al het andere op de achtergrond raakt, inclusief hun aandacht en focus op de externe delen van hun leven.

  Intern gericht en “wat als” denken kan zo gewoon en automatisch worden dat veel patiënten zich er niet eens van bewust zijn dat ze het doen.

  Helaas, wanneer korte-termijn geheugen en concentratieproblemen optreden, worden velen bang en denken dat ze hun verstand aan het verliezen zijn, denken dat ze op de rand staan van een volledige mentale ineenstorting, of denken dat hun hersenmist een indicatie is van een ernstige mentale of biologische ziekte. Deze angsten kunnen nog meer stress toevoegen aan een lichaam dat al overprikkeld is door stressreacties.

  Wanneer hersenmist en een wazig hoofd veroorzaakt worden door een actieve stress-respons, zal het kalmeren van jezelf en het in bedwang houden van je angstige gedrag een einde maken aan de actieve stress-respons. Als de actieve stress respons stopt, zal het een einde maken aan de stress respons veranderingen en hun effecten, inclusief het hebben van hersenmist en een mistig hoofd.

  Wanneer mistige hersenen en een wazig hoofd veroorzaakt worden door aanhoudend verhoogde stress (stress-respons hyperstimulatie), zoals bij overmatig angstig gedrag (angst), zal het werken aan het verminderen van de stress in je lichaam, het in toom houden van je angstige gedrag, en je lichaam ruim de tijd geven om te reageren, een einde maken aan de symptomen van hyperstimulatie…op den duur. Als je lichaam herstelt van hyperstimulatie, zullen alle symptomen die door stress worden veroorzaakt verminderen en uiteindelijk verdwijnen, inclusief hersenmist en een wazig hoofd.

  Omdat hersenmist een veel voorkomend symptoom is van angst en aanhoudend verhoogde stress, hoeft het geen reden tot zorg te zijn. Het zal volledig verdwijnen als de stress in het lichaam weer op een gezond niveau is.

  Ja, hersenmist en een mistig hoofd kunnen oncomfortabel en problematisch zijn als het gaat om denken. Maar, ze zijn niet schadelijk. Nogmaals, mistige hersenen en een wazig hoofd zijn normale indicaties van een overbelast lichaam. Niets meer. Het elimineren van de overspannen toestand van je lichaam zal op den duur de symptomen van mistige hersenen en een wazig hoofd elimineren.

  Helaas zijn er over het algemeen geen snelle remedies voor dit symptoom. Het elimineren ervan vereist het beëindigen van een actieve stressrespons en/of het elimineren van de overspannen toestand van je lichaam. Maar zoals met alle gewaarwordingen en symptomen van stress (inclusief de stress veroorzaakt door overmatig angstig gedrag), verdwijnen ze volledig wanneer de stress van het lichaam tot een normaal niveau is teruggebracht en het lichaam voldoende tijd heeft gehad om te herstellen.

  Oa uit: https://www.anxietycentre.com/anxiety-disorders/symptoms/brain-fog/