In dit artikel...

  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Dosis strumazol en kans op agranulocytose

  Methimazol-geïnduceerde Agranulocytose bij patiënten met de ziekte van Graves komt vaker voor bij een initiële dosis van 30 mg per dag dan bij 15 mg per dag.

  Noot: MMI=methimazol is thiamazol (strumazol is de merknaam, thiamazol de werkzame stof)

  Gepubliceerd online: 5 juni 2009 https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/thy.2008.0364

  Abstract

  Achtergrond: Antithyroïdica (ATD’s) worden in vele delen van de wereld voorgeschreven als initiële therapie voor de meerderheid van de patiënten met de ziekte van Graves. Hoewel bekend is dat agranulocytose een van de ernstigste bijwerkingen van ATD’s is, is er nog geen sluitend bewijs dat de prevalentie van agranulocytose veroorzaakt door ATD’s dosisgerelateerd is. Deze studie werd uitgevoerd om vast te stellen of de prevalentie van agranulocytose verschilt afhankelijk van de begindosering van ATD’s bij patiënten met de ziekte van Graves.

  Methoden: Tot 1996 werd in onze instelling gewoonlijk 30 mg methimazol (MMI) per dag voorgeschreven als aanvangsdosis voor de behandeling van de ziekte van Graves. In 1997 veranderden wij de aanvangsdosering van MMI in 15 mg/d als algemene regel. Als gevolg daarvan kregen wij twee groepen patiënten met de ziekte van Graves die verschillende doseringen MMI kregen. Wij vergeleken retrospectief de prevalentie van MMI-geïnduceerde agranulocytose bij patiënten die 15 mg MMI per dag kregen met patiënten die 30 mg MMI per dag kregen.

  Resultaten: Er werden 2087 proefpersonen behandeld met 30 mg MMI per dag en 2739 met 15 mg MMI per dag. De prevalentie van agranulocytose in de 30 mg/d groep was significant hoger dan in de 15 mg/d groep (respectievelijk 0,814% vs. 0,219%, p < 0,01). De prevalentie van agranulocytose plus neutropenie in de 30 mg/d-groep was ook significant hoger dan in de 15 mg/d-groep (respectievelijk 1,581% vs. 0,474%, p < 0,001).

  Conclusies: Het is zeer waarschijnlijk dat MMI-geïnduceerde agranulocytose optreedt bij een grotere dosering MMI en dosisgerelateerd is. Gezien zowel de effectiviteit als het risico op ernstige bijwerkingen bevelen wij 15 mg MMI per dag aan als startdosering voor de behandeling van de ziekte van Graves.