In dit artikel...

  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Hitte aanvallen, opvliegers en de schildklier

  https://www.naturalendocrinesolutions.com/articles/hot-flashes-thyroid-health/?fbclid=IwAR0MgF6hpfOsGmFTHA23FqgGQC8Kwgwf_h-F89RUxmRPrjNmwyAaWxscZ2s

  Opvliegers en schildkliergezondheid

  Opvliegers zijn een veel voorkomend symptoom bij mensen met schildklieraandoeningen en auto-immuun schildklieraandoeningen.  Net als bij elk ander symptoom kan de ernst van opvliegers sterk variëren van persoon tot persoon.  Bij de vrouwen die opvliegers ervaren, zijn deze soms zeer mild.  Bij sommige vrouwen daarentegen zijn de opvliegers hevig en kunnen ze het dagelijks leven belemmeren en het zelfs moeilijk maken om ’s nachts te slapen. Het doel van dit artikel is om een aantal veel voorkomende oorzaken van opvliegers te bespreken, en een aantal behandelingsmethoden te bespreken die daarbij kunnen helpen.

  Enkele veel voorkomende symptomen van opvliegers,:

  – Een gevoel van warmte in het hele bovenlichaam en gezicht

  – Zweten in het gezicht, de hals en op de borst

  – Een blozend uiterlijk

  – Snelle hartslag

  Wat veroorzaakt opvliegers?

  Hoewel opvliegers vaak voorkomen in de perimenopauze en bij vrouwen na de overgang, als gevolg van de afname van oestrogeen, ervaren sommige menstruerende vrouwen ook opvliegers.  Het disfunctioneren van centrale thermoregulerende centra, veroorzaakt door veranderingen in oestrogeenniveaus ten tijde van de menopauze, wordt al lang als oorzaak van opvliegers gezien.  Hoewel het innemen van oestrogeen veel kan helpen bij veel gevallen van opvliegers, zijn lage oestrogeenspiegels alleen niet verantwoordelijk voor opvliegers, omdat oestrogeenspiegels niet verschillen tussen symptomatische en asymptomatische vrouwen.  En zelfs als lage oestrogeenspiegels de boosdoener zijn, zijn er risico’s verbonden aan het nemen van bio-identiek oestrogeen.  Dus hoewel het nemen van bio-identiek oestrogeen een optie is om te overwegen, zou het in de meeste gevallen niet de eerste optie moeten zijn.

  De symptomen van opvliegers die vrouwen ervaren zijn te wijten aan pieken van epinephrine (adrenaline), en dit is een hormoon dat door de bijnieren wordt afgescheiden.  Bovendien, als vrouwen ouder worden, worden de bijnieren een grotere bron van de geslachtshormonen.  Als gevolg hiervan, als iemand te maken heeft met chronische stress, kan dit resulteren in lagere oestrogeenniveaus.  Hoewel later in dit artikel enkele voedingsstoffen en kruiden besproken worden die kunnen helpen bij opvliegers, is in veel gevallen chronische stress de boosdoener.

  Het zal  frustrerend  zijn voor sommige mensen die dit lezen, want stress lijkt in verband te staan met elke aandoening.  En soms wordt stress als excuus gebruikt door sommige zorgverleners bij bepaalde aandoeningen als ze niet weten wat de oorzaak van het probleem is.  Wat opvliegers betreft, zullen de meeste zorgverleners het ermee eens zijn dat er een fysiologische component in het spel is, maar chronische stress leidt natuurlijk niet alleen tot emotionele stoornissen, want het beïnvloedt ook de fysiologie. En als iemand gedurende een langere periode met veel stress te maken heeft, kan dit leiden tot een afname van zowel oestrogeen als progesteron, wat een factor kan zijn die bijdraagt aan opvliegers.

  Lage niveaus van de neurotransmitter serotonine kunnen ook een factor zijn bij opvliegers.  Oestrogeen moduleert de serotonine receptoren in de hersenen, en dus kunnen de lage oestrogeenspiegels op hun beurt lage serotonine spiegels veroorzaken.  Daarom hebben talrijke onderzoeken aangetoond dat serotonine-heropnameremmers kunnen helpen bij opvliegers.  Het wordt niet aangeraden om medicatie te nemen om opvliegers onder controle te houden, maar er zijn natuurlijke opties om het serotonine niveau te verhogen, die later in dit artikel worden besproken.

  Kan soja een oplossing zijn voor opvliegers?

  Er zijn aanwijzingen dat supplementen met soja-isoflavonen, verkregen door extractie of chemische synthese, kunnen helpen om zowel de frequentie als de ernst van opvliegers te verminderen.  Het is niet aan te bevelen, maar bij sommige vrouwen kan het helpen.  Andere studies tonen echter aan dat soja-isoflavonen niet helpen bij opvliegers, en in sommige gevallen zelfs kunnen leiden tot een toename van opvliegers.  De reden waarom soja sommige vrouwen mogelijk kan helpen, is dat het de verbindingen genisteïne en daidzeïne bevat, die fyto-oestrogenen zijn, en dus de werking van oestrogeen kunnen nabootsen.  Deze stoffen kunnen echter ook een anti-oestrogene werking hebben.

  Hoewel sommige mensen met opvliegers baat kunnen hebben bij soja, is het noodzakelijk voorzichtig te zijn met het nemen van sojasupplementen of het consumeren van grote hoeveelheden voedingsmiddelen die soja bevatten.  Ten eerste is het grootste deel van de soja genetisch gemodificeerd.  Ten tweede is soja een goitrogeen, en dus kan het eten van veel soja mogelijk de schildklierfunctie remmen, wat misschien geen probleem is voor mensen met hyperthyreoïdie en de ziekte van Graves, maar wel voor mensen met hypothyreoïdie en Hashimoto’s Thyreoïditis.  Ten derde bevat soja ook antinutriënten zoals saponinen, fytaten en proteaseremmers, die de spijsvertering kunnen beïnvloeden.  Ten vierde zijn er aanwijzingen dat de fyto-oestrogenen genisteïne en daidzeïne de groei van borstkanker kunnen stimuleren.  Dit is echter controversieel, omdat andere bronnen beweren dat deze verbindingen krachtige antikankermiddelen zijn en de groei van kankercellen remmen door de modulatie van genen die de voortgang van de celcyclus regelen.  Hoewel het eten van organisch gefermenteerde soja enkele voordelen voor de gezondheid kan hebben, is het aan te bevelen de consumptie van deze voedingsmiddelen tot een minimum te beperken.  En zoals al eerder gezegd, lijkt soja sommige vrouwen met opvliegers te helpen, maar in andere gevallen verergert het de opvliegers juist.

  Wat is het verband tussen de gezondheid van de schildklier en opvliegers?

  Kan een disbalans van het schildklierhormoon leiden tot opvliegers? Hoewel niet alle hypo- en hyperthyreoïde patienten kunnen zeggen dat hun opvliegers verbeteren als de schildklierhormonen in balans zijn gebracht, maar vaak is dit wel het geval. Er zijn niet veel studies die kijken naar opvliegers bij mensen met schildklieraandoeningen, hoewel één studie bestaande uit 350 vrouwen met verschillende menopauzale symptomen aantoonde dat er een duidelijke verbetering optrad in de menopauze-achtige symptomen na behandeling van de schildklierdisfunctie.  Bij dit onderzoek waren zowel vrouwen met hypothyreoïdie als met hyperthyreoïdie betrokken.

  Natuurlijke behandelingsoplossingen voor opvliegers

  Hoewel het nemen van bio-identieke hormonen zoals oestrogeen en progesteron door sommige mensen als een natuurlijke oplossing voor opvliegers kan worden beschouwd, wordt aangeraden deze pas als laatste redmiddel te gebruiken.  Voordat u uw toevlucht neemt tot hormonen, zelfs als ze natuurlijk zijn, wordt aangeraden om het volgende te proberen:

  1. Verbeter je vaardigheden om met stress om te gaan. Hierbij wordt niet gesuggereerd dat dit alleen altijd zal helpen om van opvliegers af te komen, maar als je met veel stress te maken hebt en er slecht mee omgaat, dan kan dit leiden tot een afname van de geslachtshormonen, wat zoals al eerder is gezegd, kan leiden tot een toename van opvliegers.  In een onderzoek bleek dat deelname aan een op mindfulness gebaseerd stressreductieprogramma een belangrijk hulpmiddel zou kunnen zijn bij het helpen van vrouwen om te gaan met opvliegers en nachtelijk zweten.  Een andere studie met 54 late perimenopauzale vrouwen toonde aan dat yoga kan helpen om opvliegers te verminderen.

  2. Ondersteun de bijnieren en de HPA-as. HPA-as (de Hypothalamus-Pituitary-Adrenal-as).

  De HPA-as, in het Nederlands beter bekend als de Hypothalamus-Hypofyse-Bijnier-as. Aangezien problemen met de HPA-as en verzwakte bijnieren lage niveaus van de geslachtshormonen kunnen veroorzaken, is het soms nodig om deze gebieden te ondersteunen.  Hoewel supplementen en kruiden die specifiek de bijnieren ondersteunen gunstig kunnen zijn, is het meestal een goed idee om de HPA-as te ondersteunen, en dit kan worden gedaan door middel van adaptogene kruiden zoals (ashwagandha), eleuthero, rhodiola, en maca.  Er wordt niet gesuggereerd dat je al deze kruiden moet nemen, want het nemen van een of twee van deze kruiden is meestal prima.  Glandulars (In principe zijn dit concentraten van vers orgaanweefsel) ter ondersteuning van de hypothalamus en de hypofyse kunnen ook nuttig zijn.

  3. Verhoog het serotonine niveau. Eerder is gezegd dan laag serotonineniveau een factor zou kunnen zijn bij opvliegers.  Er is ook besproken hoe serotonine heropname remmers kunnen helpen bij opvliegers.  Dit is niet bedoeld als voorstel dat mensen met opvliegers deze medicijnen nemen, maar ze zouden kunnen overwegen om de precursors van serotonine te nemen, zoals tryptofaan of 5-hydroxytryptofaan (5HTP).  Dit geldt vooral als de persoon met opvliegers ook slaapproblemen heeft, omdat serotonine een precursor van melatonine is.  Als gevolg hiervan, als serotonine laag is, is er een goede kans dat melatonine ook laag is, wat in de meeste gevallen slaapproblemen zal veroorzaken.

  4. Breng de schildklierhormoonspiegels in balans. De meeste mensen die dit lezen hebben een schildklier of auto-immuun schildklieraandoening.  Hoewel uw opvliegers misschien niets te maken hebben met de gezondheid van uw schildklier, is er ook een kans dat er een verband is.  En als dit het geval is, kan het in balans brengen van de schildklierhormoonspiegels leiden tot aanzienlijke verlichting.  Het is duidelijk dat als iemand een auto-immuun schildklieraandoening heeft, het doel moet zijn om de gezondheid van het immuunsysteem te verbeteren, maar er zijn veel gevallen waarin het nemen van schildklierhormoon of anti-schildkliermedicatie nodig is terwijl geprobeerd wordt om de oorzaak van de aandoening aan te pakken.  Aangezien hyperthyreoïdie en de ziekte van Graves gepaard gaan met een verhoging van de stofwisseling, hebben veel vrouwen met hyperthyreoïdie het gevoel dat ze opvliegers krijgen, terwijl dat eigenlijk te maken heeft met de verhoogde stofwisseling.

  5. Eet een gezond dieet. Dit had waarschijnlijk als eerste vermeld moeten worden voordat de specifieke kruiden en voedingsstoffen  genoemd worden die gunstig kunnen zijn voor vrouwen met opvliegers. Ongeacht of je last hebt van opvliegers of niet, wil je natuurlijk een gezond dieet dat voornamelijk bestaat uit onbewerkte  voedingsmiddelen, terwijl je geraffineerde voedingsmiddelen en suikers tot een minimum beperkt.  Regelmatig eten om de bloedsuikerspiegel in balans te houden zou een factor kunnen zijn, want er zijn aanwijzingen dat een toename van opvliegers wordt ervaren wanneer de bloedsuikerspiegel tussen de maaltijden daalt.  Dit is dus een reden te meer om te overwegen om de twee tot drie uur na het ontwaken te eten, hoewel er gezondheidswerkers zijn die het hier niet mee eens zijn, en vinden dat je niet om de paar uur moet eten.

  6. Voedingsstoffen en kruiden. De voor- en nadelen van soja zijn al genoemd, want hoewel soja sommige vrouwen helpt bij opvliegers, de voorkeur wordt gegeven om eerst de bijnieren en de HPA-as te ondersteunen.  Ook is besproken hoe het nemen van adaptogene kruiden kan helpen, en hier zijn een aantal extra kruiden en voedingsstoffen die sommige mensen met opvliegers gunstig zouden kunnen vinden:

  Zwarte Cohosh. Dit kruid kan soms helpen bij opvliegers, hoewel de resultaten gemengd zijn.  Sommige klinische onderzoeken suggereren dat zwarte cohosh kan helpen bij het verminderen van opvliegers, terwijl andere onderzoeken aantonen dat zwarte cohosh niet effectief is bij het verminderen van opvliegers.  Van zwarte cohosh werd ooit gedacht dat het oestrogeen zou zijn, maar het blijkt dat het zich niet bindt aan de oestrogeenreceptor, geen oestrogeen-afhankelijke genen up-reguleert, of de groei van oestrogeen-afhankelijke tumoren stimuleert.  Het lijkt erop dat dit kruid zou kunnen inwerken op de serotonine-receptoren, wat op zijn beurt opvliegers zou kunnen verminderen en een verbetering van de stemming zou kunnen veroorzaken.  De resultaten bij sommige patiënten zijn ook gemengd, bij sommigen zou het geholpen hebben en sommigen bemerken geen verbeteringen.

  Rode klaver. Net als het geval is met zwarte cohosh, zijn de resultaten van het nemen van het kruid rode klaver met betrekking tot opvliegers tegenstrijdig.  Eén studie toonde aan dat rode klaver (80 mg/dag) opvliegers, stemming, pijn en cognitieve symptomen aanzienlijk verlichtte.  Aan de andere kant concluderen anderen dat extracten van rode klaver tot nu toe geen duidelijk aantoonbaar voordeel hebben bij menopauzesymptomen.

  Dong Quai. Dong quai wordt algemeen gebruikt voor tal van klachten, waaronder abnormale menstruatie en menopauzale symptomen.  Hoewel sommigen beweren dat dong quai oestrogene activiteit heeft, beweren anderen dat het geen oestrogene effecten heeft en niet meer helpt dan een placebo bij het verlichten van menopauzesymptomen.  Er is echter meer onderzoek nodig naar dit kruid, evenals naar de meeste andere kruiden die genoemd zijn met betrekking tot de vraag of ze wel of niet kunnen helpen bij opvliegers.

  Kuisboom (ook bekend als monnikspeper). Kuisboom (Vitex) wordt vaker aanbevolen aan vaker aan vouwen die nog menstrueren, vooral voor PMS,  dan aan vrouwen in de menopauze, hoewel kuisboom in sommige gevallen kan helpen bij de eerste symptomen van de menopauze.  Een kleine studie uitgevoerd bij perimenopauzale en postmenopauzale vrouwen toonde aan dat kuisboom kan helpen bij menopauzale symptomen, waaronder opvliegers.

  DHEA. Dit is een hormoon dat afneemt naarmate we ouder worden, en aangezien DHEA een voorloper is van oestrogeen (het is ook een voorloper van testosteron, dat op zijn beurt wordt omgezet in oestradiol), zou het geen verrassing moeten zijn dat het nemen van DHEA kan helpen bij opvliegers.  Een paar studies hebben aangetoond dat het nemen van DHEA enorm kan helpen bij opvliegers.  De DHEA-spiegels zijn meestal verlaagd zijn door chronische stress en HPA-as disfunctie, en niet alleen door het ouder worden.  Daarom kan het verbeteren van iemands vaardigheden om met stress om te gaan en het ondersteunen van de bijnieren en de HPA-as vaak helpen om de DHEA-spiegels te verhogen, hoewel dit niet altijd het geval is.

  Gamma-linoleenzuur (GLA). Dit wordt gevonden in teunisbloemolie, bernagieolie en zwarte bessenzaadolie.  Dit schijnt in te werken op de oestrogeenreceptoren zonder de oestrogeenniveaus daadwerkelijk te verhogen.  Een 6 weken durend gerandomiseerd klinisch onderzoek onder 56 vrouwen in de menopauze toonde aan dat teunisbloemolie de ernst van opvliegers kan verminderen (29).

  Lijnzaad. Lignanen worden gevonden in lijnzaad, en net als soja-isoflavonen, worden ze beschouwd als fyto-oestrogenen.  In feite lijkt het erop dat suppletie met lijnzaad de uitscheiding van oestrogeenmetabolieten in de urine in grotere mate wijzigt dan suppletie met een gelijke hoeveelheid soja.  Het is niet verrassend dat de resultaten van studies over lijnzaad en opvliegers ook gemengd zijn, aangezien sommige studies aantonen dat lijnzaad de activiteit van opvliegers vermindert, terwijl andere studies het gebruik van lijnzaad voor de vermindering van opvliegers niet ondersteunen.  Voor de meeste vrouwen met opvliegers is het prima om één of twee eetlepels lijnzaadolie per dag te nemen.

  Wilde Yam. Wilde yam bevat een stof genaamd diosgenine, die door sommige bronnen een fyto-oestrogeen wordt genoemd, hoewel een recente studie heeft aangetoond dat het geen oestrogene activiteit uitstraalt (33).  Diosgenine wordt eigenlijk gebruikt om cortisone, pregnenolone, en progesterone te synthetiseren. Hoewel  het gebruik van wilde yam bij de behandeling van opvliegers bij sommige patienten succesvol, is er geen onderzoek geweest dat aantoont dat het hiervoor effectief is.  Er zijn wel studies  die aantonen dat hoewel wilde yam vrij is van bijwerkingen, het weinig effect lijkt te hebben op menopauzesymptomen.

  7. Acupunctuur. Veel verschillende gezondheidsaandoeningen kunnen baat hebben bij acupunctuur.  Veel patiënten hebben een acupuncturist bezocht en ondervonden positieve voordelen.  Wat betreft opvliegers, tonen een paar studies aan dat acupunctuur een duidelijke klinische verbetering kan brengen van opvliegers en menopauze-gerelateerde symptomen bij perimenopauzale of postmenopauzale vrouwen.  Aan de andere kant hebben andere studies niet aangetoond dat acupunctuur effectief is in het helpen bij opvliegers.  Als u echter te maken heeft met matige tot ernstige opvliegers dan is het misschien  de moeite waard om acupunctuur eens te proberen.

  8. Overweeg bio-identieke hormonen (meestal als laatste redmiddel). Alleen als ze echt noodzakelijk zijn.  Als iemand bijvoorbeeld een volledige hysterectomie ondergaat, kan het heel goed nodig zijn om bio-identieke hormonen te nemen, die op hun beurt kunnen helpen om opvliegers tegen te gaan.  Hoewel men kan aanvoeren dat bio-identieke hormonen niet als een natuurlijke behandeling worden beschouwd, is het zeker natuurlijker dan het gebruik van synthetisch oestrogeen en/of progesteron.

  Kort samengevat komen opvliegers vaak voor in zowel de perimenopauze als de menopauze, en ook sommige nog menstruerende vrouwen hebben er last van.  Opvliegers zijn het gevolg van adrenalinepieken, en stress en ontregeling van de HPA-as kunnen een belangrijke oorzaak zijn van opvliegers.  Als gevolg hiervan kan het verbeteren van iemands vaardigheden om met stress om te gaan, samen met het ondersteunen van de bijnieren en de HPA-as, essentieel zijn bij het omgaan met deze.  Het in balans brengen van de schildklierhormoonspiegels kan helpen bij sommige gevallen van opvliegers.  Gezonde voeding is uiteraard belangrijk, en voor veel mensen kan het ook nuttig zijn om elke twee tot drie uur te eten.  Mensen met opvliegers kunnen baat hebben bij bepaalde voedingsstoffen en kruiden, zoals zwarte cohosh, rode klaver, gammalinoleenzuur, lijnzaad en wilde yamswortel.  Sommige onderzoeken tonen aan dat acupunctuur effectief kan zijn bij opvliegers, en daarom zou acupunctuur overwogen moeten worden in matige of ernstige gevallen van opvliegers.