In dit artikel...

  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Medische gaslighting (“medische bullies”)

  Gaslighting is het langzame proces waarbij jij je eigen geestelijke gezondheid of werkelijkheid steeds in twijfel trekt.

  Dit artikel is een vertaling en samenvatting van de 3 onderstaande artikelen:

  https://www.ajourneythroughthefog.co.uk/2019/11/have-you-been-a-victim-of-medical-gaslighting/

  https://www.cfp.ca/content/67/5/367.short

  Medische gaslighting

  Medische gaslighting is een term die wordt gebruikt om artsen of beoefenaars van medische beroepen te beschrijven die ten onrechte de ziekte of symptomen van een patiënt toeschrijven aan psychologische factoren, of de ziekte van een patiënt volledig ontkennen, bijvoorbeeld door patiënten ten onrechte te vertellen dat ze niet ziek zijn.

  Gaslighting verwijst naar een vorm van manipulatie waarbij het de bedoeling is iemand ertoe te brengen zijn eigen ervaringen, herinneringen of percepties in twijfel te trekken. Gaslighting wordt gezien als een vorm van emotioneel misbruik, ook wel bullying genoemd.

  Psychologische gevolgen van gaslighting

  Mensen die gaslighting ervaren, beginnen vaak te twijfelen aan hun eigen realiteit of kunnen zich “gek” voelen, vooral als de persoon die hen aansteekt een grotere autoriteit of persoonlijke macht heeft. Gaslighting gaat bijna altijd gepaard met meerdere incidenten en is vooral effectief als verschillende mensen dezelfde persoon aansteekt. Slachtoffers van gaslighting kunnen angstig worden, een depressie of mentale ziekte ontwikkelen, of als gevolg daarvan steeds emotioneler worden, waardoor ze meer kans lopen om gezien te worden als personen met een onbetrouwbaar of twijfelachtig beoordelingsvermogen, zowel door anderen als door henzelf, waardoor ze verder in diskrediet worden gebracht. Gaslighting kan resulteren in een verlies van vertrouwen en isolatie.

  Gaslighting door medici komt vaker voor bij bepaalde patiëntengroepen, vooral vrouwen, en bij ziekten waarvoor nog geen duidelijke diagnostische tests bestaan, bijvoorbeeld ME/CFS, chronische pijn en endometriose. Deze vorm van gaslighting kan zowel bewust als onbewust gebeuren.

  ME/CVS

  Mensen met ME/CVS ervaren doorgaans zorgverleners die hun gezondheidsproblemen afwijzen of negeren, of hun ME/CVS-symptomen toeschrijven als afkomstig van een psychologische in plaats van lichamelijke oorzaak, wat leidt tot ongepaste behandelingen, zoals het focussen op de “overtuigingen van patiënten over de ziekte” in plaats van medische behandeling van de symptomen. Sommige artsen hebben ook beweerd dat patiënten niet echt ziek zijn, of hebben geprobeerd hen in diskrediet te brengen door te suggereren dat ze de omvang van hun ziekte overdrijven.

  Long COVID

  Sommige Long COVID patiënten hebben gaslighting ervaren, vooral wanneer een arts of zorgverlener geen duidelijke biologische (organische) oorzaken vindt voor hun Long COVID symptomen. Perkins en Jason geven als voorbeeld:

      Zorgverleners kunnen zeggen dat het hen spijt dat “u het gevoel heeft” of “u gelooft” dat er iets mis is, maar zijn er vervolgens snel bij om de patiënt te informeren dat hun lichamelijk onderzoek of bloedonderzoek normaal is uitgevallen. In een neerbuigende stijl wordt patiënten soms verteld dat ze zich beter zullen voelen als ze anti-depressiva nemen of gewoon gaan sporten. Dit soort behandelingen kunnen geschikt zijn voor mensen met een depressieve stoornis, maar patiënten met langdurige COVID, evenals ME/CVS kunnen worden gebullied in hun behandeling en deze ongevoelige en schadelijke interventies kunnen onherroepelijke schade aanrichten. We weten ook dat vrouwen en mensen met een andere huidskleur kwalitatief slechtere zorg krijgen.

      – Perkins en Jason, Long COVID en gaslighting, Psychology Today

  Patiënten en verzorgers de schuld geven

  Sommige gezondheidswerkers, waaronder artsen, hebben verklaard dat zij geloven dat ME/CVS een gedragsstoornis is, en in een onsuccesvolle klinische proef met psychologische therapie voor ernstig zieke patiënten, gaven sommige verpleegkundigen de patiënten de schuld toen de behandeling met gedragsverandering mislukte, door te beweren dat ze “klootzakken” waren die gewoon “niet beter willen worden”.  Sommige verpleegkundigen waren er zo van overtuigd geraakt dat de psychologische en gedragsbehandeling zou werken, en dat de patiënten goed genoeg waren om het te kunnen volgen, dat ze het feit uit het oog leken te verliezen dat ze deel uitmaakten van een klinische proef om vast te stellen of de behandelingen werkten.

  Sommige verzorgers van ernstig zieke ME/CVS-patiënten werd verweten dat zij patiënten “aanmoedigden” om ziek te blijven door essentiële zorg te verlenen, en hen werd verteld om essentiële zorg te stoppen. Sommige ouders van ernstig zieke kinderen met ME/CVS werden beschuldigd van medische verwaarlozing of Munchausen’s Syndrome by Proxy wanneer zij potentieel schadelijke medische behandeling weigerden, of de kinderen werden bestempeld als kinderen met een schoolfobie in plaats van een echte ziekte wanneer artsen of maatschappelijk werkers de realiteit van hun ziekte ontkenden.

  Gedwongen behandeling

  De overtuiging van sommige gezondheidswerkers dat ME/CVS geheel of gedeeltelijk psychologisch/gedragsmatig van aard is, heeft ertoe geleid dat sommige patiënten, waaronder kinderen, gedwongen werden opgenomen in gesloten psychiatrische afdelingen om hen te dwingen deel te nemen aan een behandeling die zij eerder hadden afgewezen. Bezorgdheid over de gedwongen behandeling van ernstig zieke ME-patiënten heeft ertoe geleid dat sommige liefdadigheidsinstellingen adviezen hebben opgesteld voor patiënten en verzorgers over hoe zij onnodige en schadelijke gedwongen psychiatrische opnamen kunnen vermijden. Patiënten waarvan bekend is dat zij zijn onderworpen aan ongepaste gedwongen behandelingen in psychiatrische afdelingen zijn onder andere Sophia Mirza, die stierf aan M. E. slechts een paar maanden na haar vrijlating, en Karina Hansen, van wie later werd ontdekt dat ze illegaal werd vastgehouden. ME/CVS wordt niet geclassificeerd als een psychische stoornis, dus wordt deze diagnose bij patiënten meestal verwijderd en krijgen ze in plaats daarvan een verkeerde diagnose met een psychiatrische diagnose die lichamelijke symptomen omvat, bijv, De diagnose geestesziekte kan gebruikt worden om te beweren dat patiënten niet in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen in de gezondheidszorg of niet in staat zijn om beslissingen te nemen in hun eigen belang, waardoor artsen hun behandeling voor hen kunnen bepalen. Gedwongen behandelingen kunnen bestaan uit oefeningen, cognitieve gedragstherapie (als patiënten nog kunnen praten), of gedragsbenaderingen zoals het verwijderen van invaliditeitshulpmiddelen en het buiten bereik laten van voedsel om patiënten te “motiveren” om zich overmatig in te spannen zodat ze mogen gaan eten.

  Oproep tot verontschuldigingen aan patiënten

  In 2015 riepen verschillende artsen de medische gemeenschap publiekelijk op om excuses aan te bieden aan ME/CVS-patiënten voor hun decennialange slechte behandeling, waaronder José Montoya, toen gespecialiseerd arts en onderzoeker aan de Stanford University, en Charles Shepherd, medisch directeur van de ME Association, die zelf ook een arts met ME is.

  Dr. Sarah Myhill heeft al geruime tijd een petitie waarin de Britse regering wordt opgeroepen een onderzoek in te stellen naar de medische mishandeling van ME-patiënten.

  Het is aangetoond dat gezondheidswerkers routinematig ongepaste en schadelijke behandelingen suggereren of geven, ten onrecht suggereren dat de ME/CVS-symptomen van een patient alleen het gevolg zijn van psychologische factoren of van een psychische aandoening zoals depressie, angst of patienten behandelen alsof hun symptomen “allemaal in hun hoofd” zitten, ongeacht de symptomen of voorgeschiedenis van  de patient.

  Chronische ziekten

  Medisch gaslighting gedrag door gezondheidswerkers wordt ervaren door patiënten met bepaalde chronische ziekten, met name die ziekten die ook onevenredig veel vrouwen treffen, zoals endometriose, chronische pijn, fibromyalgie, prikkelbare darm syndroom, en medisch onverklaarde symptomen (soms aanhoudende lichamelijke klachten of misschien “restklachten” genoemd). Mensen met een long COVID melden ook gaslighting door medici.

  De machtsstrijd

  Eerdere definities van medische gaslighting zijn gebruikt met betrekking tot artsen die hun patiënten gaslighten. In het bijzonder wordt gaslighting door artsen gebruikt om gezondheidsproblemen van vrouwen af te wijzen, waarmee het vrouwonvriendelijke stereotype wordt versterkt dat vrouwen irrationeel en “hysterisch” zijn, een vooroordeel dat al eeuwen oud is. Zelfs Hippocrates geloofde dat de baarmoeder zich door het hele lichaam verspreidde en hysterie veroorzaakte, een psychologische diagnose die pas werd verwijderd met de bijgewerkte Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd ed, in 1980.

  Gaslighting zit inderdaad verankerd in machtsstructuren. Als vrouwen hebben we vaak niet het culturele, economische en sociale kapitaal om mannen effectief te belazeren. Patriarchale machtsstructuren zijn nog steeds springlevend in de geneeskunde en worden alleen maar verergerd door de kruisende kwesties van leeftijd, sociale klasse en ras. De meest opvallende en gemakkelijk herkenbare context is de gaslighting van een jongere, raciale, vrouwelijke, gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde gezondheidswerker. Dezelfde ongelijkheden die haar tot doelwit maken, maken haar ook onmachtig om dit gedrag aan de kaak te stellen, waardoor ze het risico loopt onrechtvaardig te worden onderzocht.

  Gaslighting kan worden onderscheiden van andere vormen van pesten in de geneeskunde omdat er geen sprake is van publieke vernedering, specifieke bedreigingen of flagrante beledigingen. Gaslighting is subtieler dan dat. Meer privé. Dat maakt het des te gevaarlijker omdat het onzichtbaar kan blijven. Hoewel het misschien niet leidt tot volledige waanvoorstellingen of vervorming van het geheugen, zoals in de dramatische voorstelling in Gaslight, of tot gewelddadige relaties, kan dit misbruik blijvende gevolgen hebben voor het gevoel van eigenwaarde en de geestelijke gezondheid van zowel artsen in opleiding als artsen. Gebrek aan zelfvertrouwen wordt vaak genoemd als een reden waarom vrouwen geen leidinggevende functies in de gezondheidszorg willen bekleden. In hoeverre wordt dit probleem verergerd door gaslighting?

  Voorbeeld van medical gaslighting:

  “Nou, je ziet eruit alsof het goed met je gaat,” informeerde mijn huisarts me opgewekt. Ik staarde haar vanaf de onderzoekstafel vol ongeloof aan. Ik had haar net verteld dat ik het niet leuk vond om bij mijn kinderen te zijn en dat ik moeite had om te doen wat er op mijn werk en thuis gedaan moest worden. Als gezondheidsjournalist had ik tientallen artsen en psychologen geïnterviewd. Ik wist dat niet in staat zijn om je leven te leiden het grote rode signaal was dat het tijd was om hulp te zoeken. Ik vroeg om hulp. Maar mijn dokter had de indruk dat ik die niet nodig had. “Ik denk niet dat je op het punt bent waar medicatie een optie is, en trouwens, het kan verslavend zijn. Blijf sporten en yoga doen, en overweeg misschien te mediteren,” zei ze met een strakke glimlach. “Probeer wat meer te slapen.” Ik had haar net verteld dat juist deze stappen niet hielpen. En angst weerhield me ervan om in slaap te vallen en een goede nachtrust te hebben. “Maar…” begon ik.  Ze kwam er snel tussen. “Als je over een paar maanden nog steeds problemen hebt, kom dan nog eens bij me langs. OKÉ?”

  Ik knikte verdoofd. Mijn arts was net als ik: Een relatief jonge, goed opgeleide moeder van kleine kinderen met genoeg op haar bordje. En ze had een M.D. achter haar naam. Zou ze het niet weten als ik echt een behandeling nodig had?

  Het duurde een aantal maanden voordat ik de moed had om een andere gezondheidsdeskundige te bezoeken – deze keer een cognitieve gedragstherapeut die geschokt was door mijn ervaring met mijn dokter (die, voor de goede orde, niet langer mijn dokter is) en me vertelde dat er veel was dat we konden proberen om me te helpen me beter te gaan voelen. Therapie werkte. Mijn angst verminderde enorm in slechts een paar maanden, waardoor er mentale ruimte vrijkwam voor grotere vragen. En ik begon me af te vragen hoe vaak het voorkomt dat vrouwen hun gezondheidsklachten door een arts laten bagatelliseren of negeren.

  En wat blijkt, heel vaak. “Het is een groot probleem in de geneeskunde,” zegt Dr. Tia Powell, bio-ethicus en professor klinische epidemiologie en volksgezondheid aan het Albert Einstein College of Medicine in New York. Zorgverleners kunnen impliciete vooroordelen hebben die van invloed zijn op de manier waarop vrouwen worden gehoord, begrepen en behandeld, zegt ze. “Medische scholen en professionele richtlijnen beginnen dit probleem aan te pakken, maar er is nog veel te doen.”

  Dr. Powell, die ook directeur is van het Montefiore Einstein Center for Bioethics, spreekt uit ervaring: “Een tijdje geleden viel ik in een paar maanden tijd 10 pond af, dus ging ik naar mijn dokter en vertelde hem dat ik dacht dat het een teken was dat ik een recidief van een oude ziekte had. Hij gaf me een paar redenen waarom hij het er niet mee eens was en voegde eraan toe: “En je bent op dieet geweest.” Dat vond ze vreemd – ze had dit nooit gezegd, en ze betwijfelde of haar arts dezelfde veronderstelling over een mannelijke patiënt zou hebben gemaakt. Een reeks tests bij een nieuwe arts bevestigde dat Dr. Powell gelijk had over het terugkomen van een eerdere ziekte, waarvoor zij onmiddellijk werd behandeld.

  Ongelijkheden op het gebied van gezondheid zijn niet alleen voorbehouden aan vrouwen. Als je in de Verenigde Staten niet rijk, niet blank en niet heteroseksueel bent, kan het zijn dat je minder dan optimale gezondheidszorg krijgt.

  Maar het onderzoek naar de ongelijkheden tussen de behandeling van vrouwen en mannen in de medische wereld neemt toe – en het is zorgwekkend voor elke vrouw die zorg zoekt. Uit onderzoek blijkt dat zowel artsen als verpleegkundigen na een operatie minder pijnmedicatie voorschrijven aan vrouwen dan aan mannen, ook al melden vrouwen vaker en heviger pijn. En uit een onderzoek van de Universiteit van Pennsylvania bleek dat vrouwen 16 minuten langer dan mannen moesten wachten op pijnmedicatie als ze een bezoek brachten aan de spoedeisende hulp. Vrouwen krijgen ook vaker te horen dat hun pijn “psychosomatisch” is, of wordt beïnvloed door emotioneel leed. En in een onderzoek onder meer dan 2400 vrouwen met chronische pijn zei 83 procent dat ze het gevoel hadden gehad dat ze door hun zorgverleners op grond van geslacht waren gediscrimineerd.

  En dan zijn er nog de verhalen die artsen zelf over hun patiënten vertellen. “Ik kan u niet vertellen hoeveel vrouwen ik heb gezien die naar verschillende artsen zijn geweest, alleen om te horen te krijgen dat hun problemen stressgerelateerd waren of allemaal in hun hoofd zaten,” zegt Dr. Fiona Gupta, een neuroloog en directeur van wellness en gezondheid op de afdeling neurochirurgie aan de Icahn School of Medicine van Mount Sinai in New York City. “Veel van deze patiënten kregen later de diagnose ernstige neurologische problemen, zoals multiple sclerose en de ziekte van Parkinson. Ze wisten dat er iets mis was, maar waren afgewezen en geïnstrueerd om niet op hun eigen intuïtie te vertrouwen.”

  “Het kan moeilijk zijn om je mond open te doen als je het gevoel hebt dat je niet eerlijk wordt behandeld,” zei Dr. Powell. “Ik ben een professor aan een medische school en ik worstelde ermee.”

  Hier zijn drie stappen om ervoor te zorgen dat uw gezondheidskwesties serieus worden genomen.

  Vraag naar richtlijnen

  Als uw arts u iets aanbeveelt waarvan u vermoedt dat het niet goed is (inclusief “afwachten”), raadt Dr. Powell aan om te vragen: “Wat is de basis voor uw aanbeveling? Zijn hier richtlijnen voor, en wat zeggen die?” “Richtlijnen zijn over het algemeen vrij objectief en gebaseerd op gegevens, dus vrouwen doen het beter als hun artsen deze volgen,” merkt ze op.

  Wees direct

  Als je nog steeds het gevoel hebt dat je wordt afgewezen, zeg dan: “Ik maak me zorgen en ik heb het gevoel dat je me misschien niet hoort. Help me te begrijpen waarom u dit niet als een probleem ziet.” “Een goede arts kan vooroordelen hebben,” zegt Dr. Powell. “Maar een goede arts moet ook een stap terug kunnen doen en kunnen zeggen: ‘Ik hoor je. Laten we dit uitpraten.'”

  Check je eigen vooringenomenheid

  “Als vrouwen hebben we van jongs af aan geleerd om waarschuwingssignalen van lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen te rationaliseren,” zegt Dr. Gupta. (Een cardiologisch onderzoek van Yale toonde aan dat veel vrouwen aarzelden om hulp te zoeken bij een hartaanval omdat ze bang waren als hypochonder te worden gezien). Erken dat het uiten van je bezorgdheid over symptomen niet betekent dat je overreageert, zelfdiagnoses stelt of probeert het werk van je zorgverlener voor hen te doen. Dr. Gupta zegt: “Als je het gevoel hebt dat er iets niet in orde is met je gezondheid, eer dat dan – zelfs als een arts het niet met je eens is. Het is beter om erachter te komen dat je fout zit, dan te lang te wachten.”

  Er is weinig bewijs dat vrouwelijke zorgverleners vrouwen meer gelijke zorg bieden dan mannelijke zorgverleners. De beste dokter, zegt Dr. Powell, is degene die naar je luistert en gezondheidszorg ziet als een gesprek – niet als een reeks bevelen.